•    
  •       
  •     

HOME > FIGURE / PLA 튜닝

상세보기
1/10 Tamiya BBX 도색 및 LED 커스텀
판매가 주문제작, 전화문의
배송방식 일반배송
배송비 주문금액별 차등
(₩0원 ~ ₩3,000원)
관심상품

1/10 Tamiya BBX 도색 및 LED 커스텀 작업 모델 입니다.

 

 

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868515_4904.jpg

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868515_7593.jpg

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868515_9672.jpg

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868516_5101.jpg

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868516_7387.jpg

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868546_2448.jpg

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868546_7084.jpg

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868546_9264.jpg

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868547_4519.jpg

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868547_6676.jpg

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868547_8802.jpg

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868548_1246.jpg

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868548_4271.jpg

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868548_9635.jpg

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868549_1832.jpg

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868565_6348.jpg

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868565_854.jpg

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868566_2924.jpg

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868566_5115.jpg

d894c8a3b2943431a32744c1b6e934e9_1713868566_7374.jpg

 

결제안내

카드결제, 통장입금

배송안내

편의점 택배, 결재 확인 후 2일 이내 (주말/공휴일 제외)

교환반품안내

단순변심에 의한 교환/반품은 불가합니다.

서비스문의안내

02)2614-1884 문의 바랍니다.